ปัจจุบันเครื่องปั้นดินเผาหรือที่คนในปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า “ เซรามิค” นั้น ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากอดีตที่เคยถูกใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่มีรูปแบบเรียบง่าย  สู่การเป็นวิจิตรศิลป์ขั้นสูงที่สามารถสะท้อนถึงความเป็นตัวตนและแนวคิดของศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานได้อย่างสมบูรณ์และงดงาม

       ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันมีค่าไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา ประกอบกับความหลงใหลในงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาของคุณเรวัตร ไชยยารักษ์ โรงงานนาปางคูนเซรามิค จึงถือกำเนิดขึ้นในจังหวัดลำปาง ดินแดนแห่งเซรามิคอันเลื่องชื่อในประเทศไทย

       ด้วยประสบการณ์ด้านเซรามิคของคุณเรวัตร ไชยยารักษ์ที่สั่งสมมานานนับสองทศวรรษ  และได้ออกแบบ  คิดค้น วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพจาก ดังนั้นทุกท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จากนาปางคูนทุกชิ้นเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ แต่ในขณะเดียวกันก็คงเอกลักษณ์และรูปแบบเฉพาะของนาปางคูนไว้ เพื่อแสดงถึงความแตกต่าง และโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิคสำหรับตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์เซรามิคสำหรับห้องน้ำ ผลิตภัณฑ์เซรามิคสำหรับใช้ในสปา ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน และแจกันต่างๆ เป็นต้น

        จากจุดเริ่มต้นเล็กๆจากความรักในงานศิลปะของคุณเรวัตร ไชยยารักษ์ ตั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบัน  ผนวกกับชื่อเสียงและประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน  ทำให้นาปางคูนเซรามิคสามารถก้าวขึ้นมาสู่ชั้นแนวหน้าของอุตสาหกรรมเซรามิคได้อย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยเอกลักษณ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้ผลิตภัณฑ์ของเราจึงได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  อาทิเช่น ประเทศในแถบยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย

เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านด้วยผลิตภัณฑ์อันมีเอกลักษณ์และทรงคุณค่าจากเรา

โรงงานนาปางคูนเซรามิค

intro